Rólam

Dr. Horváth Szováti Kinga

öröklési jog és családjog, ingatlanjog, társasági jog és cégjog 

1995-ben végeztem Budapesten az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetem elvégzését követően folyamatosan jogi szakterületen tevékenykedtem, amelyek közül kiemelendőnek tartom a diplomáciai és közjegyzői területen szerzett szakmai tapasztalatomat. 1997-2001 között jogi előadóként a Külügyminisztérium Közigazgatási és Jogi Főosztályán, a német Külügyi Hivatalban Bonnban és Berlinben, majd 2002 januárjától 13 éven keresztül közjegyző-helyettesként Budapest egyik neves közjegyzői irodájában dolgoztam.

Együttműködő ügyvédként 2015-ben az elsősorban német nyelven dolgozó Kölcsey-Rieden és Társa Ügyvédi Irodában végzek munkát hagyatéki és öröklési jogi területeken, 2012 óta a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén vezetek szakmai szemináriumot.

Önálló ügyvédi tevékenységemet 2015-ben kezdtem meg. Ügyvédi munkám főként az öröklési jogra, hagyatéki ügyekre terjed ki, amelyet magyar és idegen nyelven végzek. 

Munkám magában foglalja az Európai Unió tagállamaiban keletkezett, határon átnyúló hagyatéki ügyeket is, beleértve a közjegyző előtti hagyatéki eljárásokban való jogi képviseletet, igény esetén német-magyar, illetve angol-magyar nyelven is, magas szakmai színvonalon. Öröklési és a hagyatéki ügyekkel összefüggő társasági jogi kérdésekkel, üzletrészek öröklésével, családi vállalkozások családon belüli öröklési kérdéseivel, valamint a polgári jog területén ingatlan- és családjogi ügyekkel is foglalkozom.

A felek közötti jogvita kialakulása esetén elsődleges célom türelemmel és kölcsönös kompromisszummal a felek megelégedésére szolgáló egyezség létrejötte, elkerülve ezzel a bírósági peres eljárásokat.

Jogi kérdéseivel, kéréseivel bizalommal forduljon hozzám német és angol nyelven is!

Dr. Horváth Szováti Kinga

Kapcsolat

Elérhetőségem

Forduljon hozzám bizalommal az öröklési joggal, családjoggal, ingatlanjoggal, valamint társasági és cégjoggal kapcsolatban!

11 + 12 =

hu_HUHU_HU